Všetky práva vyhradené © SaarGummi Slovakia s.r.o. 2021. Saargummi International | Impressum

Benefity a odmeňovanie zamestancov

Čo ponúkame: 


Prácu s najmodernejšími technológiami

Zázemie v medzinárodnej spoločnosti

Pracovné prostredie riadené metodikou 5S

Mladý pracovný tím

Motivačné finančné ohodnotenie

Kariérny rast

Dynamické pracovné prostredie

Podporu v ďalšom vzdelávaní


Peňažné plnenia nad  Zákonník práce:


13. a 14. Plat v zmysle Kolektívnej zmluvy

Príplatok za poobednú zmenu

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu

Príplatok za prácu vo sviatok vo výške 100%

Príplatok za prácu v nepretržitej prevádzke

Dochádzková odmena pre variabilných zamestnancov

Príplatok za prácu nadčas počas voľna vo výške 35%

Plnenia zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy

Doplnkové dôchodkové poistenie  - ING Tatry – Sympatia, TATRA Banka PokojOdmeňovanie


Zamestnancov odmeňujeme podľa pracovnej pozície. Každé pracovné zaradenie má svoj význam a je dôležité pre celý výrobný proces. Odmeňovanie zohľadňuje zložitosť vykonávanej operácie ako aj plnenie výkonových noriem.

Odmenu zamestnanca tvoria viaceré zložky, okrem základnej mzdy je ďalšou zložkou mzdy: