Všetky práva vyhradené © SaarGummi Slovakia s.r.o. 2021. Saargummi International | Impressum

Ekologické zásady

 Kontakty

Technik Životného prostredia


Beňo Branislav

Tel.:   +421 46 5118 131

Mobil: +421 908 781 754


Strážna služba - areál závodu Dolné Vestenice


Tel.:   +421 46 5118 290

Mobil: +421 915 855 998


Strážna služba - areál závodu Nováky


Tel.:   +421 46 5118 390


Hasičský a záchranný zbor SR


Tel.: 150


Tiesňová linka


Tel.: 112Zelená linka

Späť

V našej firme si uvedomujeme, že starostlivosť o životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou udržateľného rozvoja spoločnosti. Predstavujeme Vám ekologické pravidlá, ktoré sme si stanovili a ktorými sa riadime pri našej výrobnej činnosti:

Systém environ. manažmentu