Všetky práva vyhradené © SaarGummi Slovakia s.r.o. 2021. Saargummi International | Impressum

Inovácia a rast konkurencieschopnosti v SaarGummi Slovakia s.r.o.

Spoločnosť SaarGummi Slovakia s.r.o. je so svojím projektom s názvom „S unikátnou technológiou k vyššej produkcii a čistejšiemu životnému prostrediu!“ jedným z úspešných žiadateľov, ktorí zrealizovali projekt vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Cieľ projektu


Hlavným cieľom projektu „S unikátnou technológiou k vyššej produkcii a čistejšiemu životnému prostrediu!“ je zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu spoločnosti SaarGummi Slovakia, s.r.o., prostredníctvom transferu technológií, zníženia negatívnych vplyvov výroby na životné prostredie, zvýšenia počtu zamestnancov prostredníctvom rozvoja inovatívnej technológie s vysokou pridanou hodnotou v oblasti výroby tesnení skiel pre automobilový priemysel, ktorá je na európskom trhu výroby tesnení unikátna.


Špecifické ciele projektu


- Zavedenie inovatívnej TPV technológie vyrábajúcej výrobky s vyššou pridanou hodnotou

- Zníženie negatívnych ekologických vplyvov výroby a energetická úsporaNa realizáciu projektu bol spoločnosti SaarGummi Slovakia, spol. s.r.o. schválený finančný príspevok vo výške 1 473 991,52 €. Aktivity projektu boli realizované od januára 2010 do novembra 2011 v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, konkrétne v sídle spoločnosti  SaarGummi s.r.o., Gumárenská 337, 972 23  Dolné Vestenice.

Späť