Všetky práva vyhradené © SaarGummi Slovakia s.r.o. 2021. Saargummi International | Impressum

Informácie o prijímacom procese

Ak máte záujem pracovať v automobilovom priemysle, stiahnite si a vyplňte dotazník uchádzača o zamestnanie cez odkaz na tejto stránke.

V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. je potrebné v dotazníku podpísať súhlas so spracovaním osobných údajov.


Doručené žiadosti o zamestnanie a dotazníky sú starostlivo kontrolované a kandidáti, ktorí spĺňajú požadované kritéria sú telefonicky pozývaní na výberové konanie.

Odpovede zasielame iba uchádzačom, ktorí boli pozvaní a absolvovali osobný pohovor v spoločnosti.


Vaše údaje evidujeme 6 mesiacov od ich doručenia do našej spoločnosti.


Nástupu do pracovného pomeru predchádza výberové konanie, ktoré je špecifické pre každú pracovnú pozíciu, ktorá sa bude obsadzovať.


Pri pozíciách operátora výroby sa výberový proces skladá s osobného pohovoru s majstrom výroby a personalistom, prehliadkou výroby a testom zručnosti.


Pre nevýrobné pozície sa prevádza dvojfázové výberové konanie. Prvá fáza výberu je vykonávaná vedúcim personálneho oddelenia za účasti riadiaceho pracovníka útvaru obsadzovanej pozície.

Druhá fáza výberového konania je vedená generálnym riaditeľom spoločnosti. Časti oboch fáz pohovoru môžu byť prevádzané v cudzom jazyku, súčasťou môže byť tiež vedomostný a psychodiagnostický test.


Dotazník uchádzača

Žiadosť o prijatie do zamestnania môžete spoločne s vyplneným dotazníkom odoslať e-mailom na elektronickú adresu:


Praca@saargummi.com


alebo poštou na adresu spoločnosti:

SaarGummi Slovakia s.r.o.

Personálne oddelenie

ul. Gumárenská 397/21

972 23 Dolné Vestenice


Pokyny pre podanie žiadosti

Informácie o voľných pracovných pozíciach zverejňujeme na portáli Profesia

Profesia.sk