Impressum

Veľmi nás teší Váš záujem o informácie, ktoré Vám poskytujeme na týchto internetových stránkach. Nakladanie s týmito informáciami sa riadi pravidlami ktoré uvádzame nižšie v tomto článku.Právna zodpovednosť

Informácie uvedené na týchto internetových stránkach boli starostlivo skontrolované a sú pravidelne aktualizované. Napriek tomu nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, že v každom okamihu sú všetky údaje uvedené v plnom rozsahu, že sú správne a úplne aktuálne. Všetky údaje môžu byť pridané, zrušené alebo zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Aj napriek starostlivej kontrole nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah týchto externých stránok a portálov zodpovedajú iba ich prevádzkovatelia.


Ochrana údajov

Všetky materiály vrátane obrázkov, textu a iného obsahu týchto internetových stránok sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva a teda podliehajú autorským právam spoločnosti SaarGummi Slovakia s.r.o. a bez jej písomného povolenia nie je povolené kopírovanie, rozširovanie alebo pozmeňovanie obsahu týchto internetových stránok.


Použitie obrázkov je povolené iba na osobné účely.