Všetky práva vyhradené © SaarGummi Slovakia s.r.o. 2021. Saargummi International | Impressum

Stručná história spoločnosti SaarGummi Slovakia s.r.o.


Ako každá firma aj tá naša má svoju históriu, ktorá  siaha až do roku 1952, kedy n. p. Matador Bratislava  zriadil „odlúčený cech“ v Dolných Vesteniciach, ktorý mal produkovať gumárenské výrobky. Nešlo o novovybudovaný závod, ale o účelové využitie starých objektov niekdajšej paličkárne. To bol ten „základný kameň“ na ktorom sa v dlhom časovom horizonte budovali  a pretvárali mnohé podniky.  Saargummi Slovakia je nástupníckou spoločnosťou firmy ContiTech Sealing Systems Slovakia, ktorá vznikla zo spoločnosti ContiTech Profile Slovakia (predtým ContiTech Vegum).História holdingu SaarGummi


1947: počiatok gumárenskej výroby – zakladatelia: Hellmuth Lemm a Paul Vogt


1965: Saarská uholná spoločnosť preberá firmu s pokusom riešiť v gumárenstve zamestnanosť z dôvodu útlmu banskej činnosti v Saarsku (Saarland).


1992: počiatok internacionalizácie založenie SaarGummi Iberica v Španielsku


1997: založenie GoldSeal – SaarGummi India


1998, 1999: založenie SaarGummi Brazil, založenie Saargummi Czech, založenie Tennessee Sealing Systems (Joint Venture (JV) a Thony)


2000: kúpa THONY v Severnej Amerike, založenie SaarGummi Americas and Tennessee, Založenie SaarGummi Mexico, založenie SaarGummi Bahia (Brazília)


2001: začiatok výroby v SaarGummi: Tennessee, Mexico, Czech


2002: začiatok výroby v SaarGummi Bahia (Brazília) , presťahovanie SaarGummi do Brazil


2004: predaj všetkých spoločností SaarGummi  investičnej spoločnosti „ Privat Equity Gesellschaft SSVP“, založenie SG Technologies GmbH


2005: predaj SaarGummi Quebec, predaj SaarGummi Mexico, kúpa Elatech Elastomere Technology GmbH v Losheime, Viersene, Gelnhausene, kúpa ContiTech Sealing Systems v Hannover – Vahrenwalde, Dolných Vesteniciach, a v Arnede


2006: založenie JV v Číne, v Chorvátsku