Všetky práva vyhradené © SaarGummi Slovakia s.r.o. 2021. Saargummi International | Impressum

Práca a kariéra v SaarGummi Slovakia

Sme medzinárodná spoločnosť expandujúca na zahraničných trhoch. U nás sú vítaní ľudia rôznych národností, bez ohľadu na vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu a pôvod. U uchádzača rozhodujú iba skúsenosť, potenciál a adekvátna kvalifikácia.


Dôležití sú pre nás ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty a chcú sa naďalej rozvíjať.


Hľadáme ľudí, ktorí majú radosť z práce, sú kreatívni, sú motivovaní úspechom v práci.

V našej spoločnosti sa môžete uplatniť pri riešení úloh a činností na rôznych pracovných pozíciách.

Ponúkame uplatnenie pre ľudí s výučným listom, maturitným vysvedčením, alebo vysokoškolským vzdelaním.

Späť