Všetky práva vyhradené © SaarGummi Slovakia s.r.o. 2021. Saargummi International | Impressum

Služby pre našich zamestnancov

Stravovanie


Zamestnanci majú možnosť sa stravovať v priestoroch spoločnosti. Zamestnanec platí za jedno jedlo 0,80 €. Stravovanie je zabezpečené na všetky tri zmeny a aj počas víkendu. Objednávanie jedál je realizované prostredníctvom bezkontaktných čipových kariet, alebo cez intranetový portál spoločnosti. Úhrada stravy sa uskutočňuje zrážkou zo mzdy podľa skutočného počtu odobraných jedál.Doprava do zamestnania


Zamestnanci využívajúci vlastnú dopravu, môžu parkovať na firemnom parkovisku pred areálom spoločnosti.

Zabezpečujeme autobusovú prepravu k personálnemu vstupu do našej spoločnosti. Tento režim prepravy je poskytovaný pre príchod a tiež pre odchod zo zamestnania.

Je možné taktiež využiť autobusovú dopravu, ktorú zabezpečuje spoločnosť SAD od zastávky pred areálom firmy Vegum a.s.


SaarGummi mobile family


Zamestnanci spoločnosti a ich najbližší rodinní príslušnici môžu využívať sociálny program sprístupňujúci firemné sadzby za volania prostredníctvom siete mobilného operátora aj na ich súkromných číslach.