Všetky práva vyhradené © SaarGummi Slovakia s.r.o. 2021. Saargummi International | Impressum

Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov

Chápeme, že vzdelávanie sa, oboznamovanie sa s novými metódami, inštrukciami a postupmi sú dôležité aktivity pre osobnostný rast každého človeka. Zamestnanec sa stáva zručnejším, sebavedomejším, všestrannejším, zvyšuje si svoj osobnostný kredit.


Organizujeme vzdelávanie v rámci zákona pre vybrané profesie, taktiež školenia a preškolenia systému kvality a bezpečnosti práce. Poskytujeme možnosť zdokonalovať znalosti cudzých jazykov zamestnancov absolvovaním jazykových kurzov.


Zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní pre každodenné potreby v rámci pracovných povinností pre plnenie aktuálnych cieľov spoločnosti.

Ľudia na manažérskych pozíciach rozvíjajú svoje znalosti prostredníctvom krátkych ale intenzívnych seminárov.